Koniec únikom z potrubí

Koniec únikom z potrubí

Použitím lepidla Ceys Special na potrubia z PVC je možné zabrániť únikom vody u potrubí z tuhých plastov typu PVC (odtokové rúry, odpadové rúry a vodovodné potrubia). Dokonale spája potrubia tým, že medzi nimi vytvára chemický zvar. Odoláva tlaku vody do 12 kg/cm2.