Staráme sa o teba.
Staráme sa o tvoj domov.
Staráme sa o planétu.

AC Marca je španielska nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa produktami v troch oblastiach trhu: starostlivosť o domácnosť, hygiena a starostlivosť o telo, lepidlá a tmely.

Značka CEYS, patrí pod spoločnosť AC Marca, vyrába a predáva produkty pre domácich majstrov a stavebníctvo, ako sú lepidlá, tmely, silikóny a hydroizolácia. Je špecialista na trhu lepidiel a ponúka efektívne a inovatívne riešenie pre domácnosť aj pre profesionálov.

Spoločnosť AC Marca sa plne zaviazala k cieľom udržateľného rozvoja, ktorý inšpiruje a vytvára pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť.

AC Marca plán Care for tomorrow

3 strategické piliere

PLANÉTA
Pracujeme na znížení:
  • Uhlíkovej stopy
  • Spotreby vody
  • Produkcie odpadov
ĽUDIA
Podporujeme zodpovedné
správanie:
  • Odhodlaný tím
  • Angažované značky
  • Transparentnosť
PRODUKT
Inšpirujeme a vytvárame pozitívny vplyv:
  • Zloženie rešpektujúce životné prostredie
  • Znovu použiteľné obaly
  • Udržateľné inovácie

Celkové emisie CO2 sme znížili o 45%.
Ušetrili sme 12% vody spotrebovanej na tonu vyrobeného produktu.
Výrobné strediská znížili množstvo produkovaného odpadu o 40%.

sa snaží o väčšiu udržateľnosť našej značky

Ciele, ktoré sa stali skutočnosťou

Viac znovupoužiteľných obalov

PET plasty
50 % recyklované a
100 % recyklovateľné

Menšie rozmery na zníženie spotreby plastov
Používanie papiera a kartónu v súlade s certifikátom FSC
Obaly z recyklovaného kartónu

Udržateľnejšie receptúry

Emisie a kvalita ovzdušia
Vynikajúce hodnotenie emisií a kvality ovzdušia: najnižšia hodnota VOC (< 40 g/l) a najvyššia certifikácia kvality ovdušia (A+).

Plná transparentnosť a didaktika uľahčujúca recykláciu

Informácie o odpadoch
Pri každom odkaze sme rozšírili didaktické informácie o tom, ako nakladať s rozličnými odpadmi.