SPECIAL PVC NA POTRUBIA Z PVC

Opýtajte sa odborníka: Lepiť

Zváracie lepidlo určené na spojovanie potrubí z tuhého plastu typu PVC a pre rýchle lepenie sanitárnych potrubí, odtokových rúr atď., zvlášť v prípadoch, keď sú vystavené tlaku.

Vhodné na materiály

PVC, ABS, polyester, metakrylát

Aplikácia

Montáže, opravy a práce s PVC

Sanitárne potrubia

Hadice z PVC

Vodovodné potrubia

Kanalizácia a odtokové rúry

Po dosiahnutí maximálnej pevnosti spoj odolá rovnakému tlaku ako samotné potrubie, t.j. približne 10 – 12 kg/cm2 (normálny tlak domáceho vodovodu sa pohybuje zhruba medzi 2 a 6 kg/cm2).

Návod na použitie

Lepené povrchy OČISTITE a dôkladne odmastite acetónom.
NANESTE vrstvu lepidla na oba povrchy a na koniec potrubia naneste o niečo hrubšiu vrstvu. Ak je medzi potrubiami medzera, aplikujte dve alebo viac vrstiev lepidla.
Potrubia hneď SPOJTE a spoj držte stlačený bez pohnutia po dobu niekoľkých sekúnd. ODSTRÁŇTE prebytočné lepidlo handrou.

Po 6 hodinách je spoj odolný tlaku; maximálna odolnosť sa dosiahne po 12 hodinách od aplikácie (pri 20 °C).

Vlastnosti

Odolné voči tlaku do 10 kg/cm2

Odolný voči vibráciám

Maximálna tesnosť