MONTACK LEPÍ VŠETKO ODSTRÁNITEĽNE

Opýtajte sa odborníka: Lepiť

ODSTRÁNITEĽNÉ montážne lepidlo, ktoré je ideálne na pripevnenie doplnkov a dekoratívnych prvkov. Lepí silno a natrvalo, pričom zároveň umožňuje kedykoľvek nalepený predmet čisto a ľahko bez stopy odlepiť.

Vhodné na materiály

LEPÍ VŠETKY MATERIÁLY: drevo, kovy, plasty, kameň, tehly, betón, sadra, cement, dlaždice, polyuretán (trámy), penový polystyrén, mramor, zrkadlá*.

*Nevhodné pre polyetylén (PE), polypropylén (PP) a PTFE.

Aplikácia

Príslušenstvo do kúpeľne a kuchyne: vešiaky, misky na mydlo, rukoväte, stojany na koreniny, držiaky na toaletný papier

Dekoratívne prvky: nástenné obrazy, detská dekorácia, vianočné ozdoby

Signalizácia: čísla, písmená, tabule

Lišty, profily a sokle

Návod na použitie

PRE LEPENIE:

Dôkladne VYČISTITE a USUŠTE spájané povrchy.
NANESTE lepidlo po BODOCH* na okraje jednej z lepených plôch.
SPOJTE jednotlivé diely, STLAČTE ich a znova ich rozlepte.
Po uplynutí 12 až 15 minút (maximálne 15 minút) diely znova spojte a STLAČTE počas niekoľkých sekúnd. Pri lepení ťažkých predmetov a v prípade zvislej aplikácie zaistite spoj mechanicky použitím pásky alebo svoriek, kým lepidlo úplne nezaschne.

Neodporúča sa na zvislé lepenie predmetov s malými styčnými plochami.

Rady:

Na uľahčenie neskoršieho rozlepenia je vhodné nechať medzeru medzi povrchom a lepeným predmetom, aby bolo možné medzi nich vložiť špachtľu.

Pri lepení ťažkých predmetov zaistite spoj mechanicky použitím pásky alebo svoriek, kým lepidlo úplne nezaschne.

Maximálna pevnosť sa dosiahne po 24 h od aplikácie (72 h v prípade lepenia neporéznych povrchov, hrubých vrstiev alebo na miestach s nedostatočným vetraním). Nevystavujte zlepený výrobok námahe pred uplynutím uvedenej doby.

ODSTRÁNITEĽNÉ PRIPEVŇOVACIE BODY: body s priemerom 1,5 cm až 2 cm rovnomerne rozdelené tak, aby boli vzdialené 1 cm od okraja predmetu. Minimálna vzdialenosť medzi jednotlivými bodmi je 10 cm.

PRE ODLEPENIE:

1. VLOŽTE špachtľu medzi predmet a povrch.

2. Vykonajte postupný PÁKOVÝ POHYB, až kým lepidlo nepovolí.

3. Po rozlepení dielov odstráňte BODY lepidla jeho odlúpaním. Počas rozlepenia sa môžu poškodiť natierané povrchy a materiály ako Porex®, kartón, Pladur® alebo tapetový papier (vzhľadom na prirodzené vlastnosti týchto materiálov).

Vlastnosti

Totálna priľnavosť – odstrániteľné

Odolné zlepenie (20 kg na bod lepenia)

Vynikajúca priľnavosť

Vynikajúca schopnosť vyplnenia

Nestráca objem

Odolné voči nepriaznivým poveternostným vplyvom

Odolné voči vode a vlhkosti

Ľahko sa čistí a nezanecháva stopy

Nepoškodzuje lepené povrchy

Bez rozpúšťadiel