HYDROIZOLAČNÝ TMEL

Opýtajte sa odborníka:

Hydroizolačný tmel, ktorý vyrieši prienik vlhkosti a kvapkanie vody zo strechy následkom trhlín, prasklín alebo dier. Je vystužený vláknami, vďaka čomu má vysokú tesniacu schopnosť a odolnosť voči opotrebovaniu pri styku s vodou.

Vhodné na materiály

Priľnavosť (aj bez základného náteru) na:

Betón, cementová malta, azbestocement, kovy, asfalt, PVC, butylové dosky, drevo, keramické materiály.

Nevhodný pre polystyrén a prírodný kameň.

Aplikácia

Vhodný na opravu a utesnenie:

Prasklín, trhlín a dier na strechách

Škár medzi komínom a strechou

Škár v odkvapových rúrach

Prasklín a trhlín na svetlíkoch

Trhlín na trupe lodí a karosérii obytných prívesov

Cisterien a nádrží*

*Nevhodný na použitie pri styku s pitnou vodou

Návod na použitie

Príprava povrchu: odstráňte zvyšky špiny, mastnoty, prachu a uvoľnených materiálov. Povrch musí byť pokiaľ možno čistý a suchý, ak nejde o opravu pod vodou.

Aplikácia: naneste špachtľou jedinú vrstvu produktu priamo na trhlinu alebo prasklinu. Spotreba produktu závisí od veľkosti a hĺbky trhliny (približne 1 kg/m2). Na veľmi poškodených miestach aplikujte druhú vrstvu po uplynutí 48 h. Na dosiahnutie jemnejšej povrchovej úpravy môžete ukončiť aplikáciu štetcom.

V prípade prítomnosti vody počas aplikácie (kaluže, hlboké trhliny, silné dažde) produkt zostane čerstvý, až kým z opravovaného povrchu nezmizne voda.

Vlastnosti

Môže sa aplikovať na vlhké povrchy

Vysoká priľnavosť na množstvo stavebných materiálov

Vysoká schopnosť vyplnenia

Vysoká odolnosť voči nepriaznivému počasiu a UV žiareniu

Pracovná teplota: -25 °C až 100 °C

Je možné ho pretierať