Držiak na tablet z medených rúrok
  • 1 hodina
  • Stredná

Držiak na tablet z medených rúrok

Vhodné na materiály

  • Medené rúrky
  • Medené kolená
  • Medené kusy v tvare T
  • Medené zátky
  • Rezačka rúrok
  • Čierna fixka
  • Pravítko

Krok za krokom

Krok 1

Pripravte si všetky materiály pre váš projekt.

Krok 2

Zmerajte pravítkom rozmery vášho tabletu, sú potrebné na zhotovenie držiaka.

Krok 3

Pomocou pravítka a čiernej fixky zmerajte rúrky. Následne ich odrežte rezačkou rúrok.

Krok 4

Odrežte rezačkou označené kusy rúrok. Nasaďte rezačku na značky urobené fixkou, silno ju stlačte a otáčajte ňou na odrezanie rúrky.

Krok 5

Konštrukcia držiaka sa skladá zo siedmich medených rúrok rôznej dĺžky. Zvislú časť tvoria tri rúrky, ktoré držia tablet. Vo vodorovnej polohe sa nachádzajú štyri rúrky, ktoré slúžia ako podstavce držiaka: dve krátke na jednom konci a dve dlhšie na druhom. Sú spojené so zvislou časťou medenými kusmi v tvare T.

Krok 6

Zmontujte konštrukciu a lepte ju po častiach sekundovým lepidlom Superunick Extreme Power. Najprv zlepte hornú časť na stole alebo inom povrchu, aby zostala rovná.

Krok 7

Spojte dlhú rúrku s dvomi strednými pomocou dvoch medených kolien a vytvorte písmeno U. Následne zlepte kusy v tvare T s voľným koncom stredných rúrok. Teraz zostanú voľné dva otvory v kusoch tvaru T: na jeden koniec nalepte kratšiu rúrku a na druhý tú dlhšiu, ktoré budú slúžiť ako podstavce.

Krok 8

Na kratšie konce nalepte dve medené zátky. Na dlhšie konce nalepte dve medené kolená a na nich tiež nasaďte dve zátky. Nechajte uschnúť.

Krok 9

A váš držiak na tablet z medených rúrok je hotový.