Ako vyrobiť drevený lampáš
  • 50 minút
  • Stredná

Ako vyrobiť drevený lampáš

Vhodné na materiály

  • Drevená doska
  • Štvorcový drevený hranol
  • Priamočiara píla
  • Kovový meter
  • Kliešte
  • Drôt
  • Sviečka
  • Ceruzka

Krok za krokom

Krok 1

Pripravte si potrebné materiály.

Krok 2

Zmerajte a odrežte všetky kusy dreva na výrobu lampáša.

Krok 3

Na rezanie použite priamočiaru pílu.

Krok 4

Rozmery použité v tomto projekte: základ (21 x 21 cm), 4 stĺpiky (30 cm), 8 dolných a horných priečok (14 cm), 2 obdĺžnikové lišty dĺžky 14 cm a 2 obdĺžnikové lišty dĺžky 12 cm.

Krok 5

Zlepte diely použitím Bieleho lepidla.

Krok 6

Na dosiahnutie lepšej priľnavosti stiahnite svorkami a nechajte uschnúť 30 až 60 minút. Po vyschnutí lepidla pokračujte v montáži ostatných dielov lampáša.

Krok 7

Na hornej časti lampáša urobte dieru na oboch stranách.

Krok 8

Kliešťami odstrihnite kus drôtu.

Krok 9

Prevlečte obidva konce drôtu cez diery.

Krok 10

Zahnite konce drôtu kliešťami, aby nevyšli z dier.

Krok 11

Vložte do lampáša sviečku a projekt je ukončený.