ESPUMAX PROTIPOŽIARNA PENA

Opýtajte sa odborníka:

Espumax Protipožiarna je jednozložková pena určená na vyplnenie, pripevnenie a izoláciu na miestach, ktoré vyžadujú triedu reakcie na oheň B1 a odolnosť proti ohňu až 4 hodiny (RF 240).

Vhodné na materiály

Všetky typy stavebných materiálov: betón, cement, tehla, kov, drevo

Aplikácia

Proti požiarom

Únikové východy

Výplne stien susediacich s vedľajšími budovami

Utesnenie únikových ciest

Návod na použitie

Povrch dôkladne vyčistite na odstránenie zvyškov prachu a mastnoty. Následne ho navlhčite vodou pomocou rozprašovača alebo štetca. Aplikačná teplota sa pohybuje od 5 °C do 30 °C.

Pred použitím 20-krát pretrepte. Naskrutkujte aplikátor a držte pritom balenie vo zvislej polohe.

Aplikujte produkt stlačením v obrátenej zvislej polohe po bodoch alebo prúžkoch.

Vyplňte 50 % otvoru alebo škáry. Produkt na začiatku zväčšuje svoj objem 1,5 až 2-krát.

UPOZORNENIE

Pri aplikácii a čistení balenia použite rukavice (sú len na jedno použitie).

Balenie uchovávajte vždy vo zvislej polohe.

Zvyšky produktu a aplikačnú pištoľ je potrebné vyčistiť ešte PRED JEHO STUHNUTÍM pomocou ČISTIČA POLYURETÁNOVEJ PENY alebo ACETÓNU. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NA ČISTENIE VODU.

Na dosiahnutie rýchlej a optimálnej expanzie navlhčite podklad aj čerstvú penu. Nedostatok vlhkosti môže predĺžiť tvrdnutie peny a spôsobiť nekontrolované rozpínanie s výstupkami alebo bublinami.

Vlastnosti

Certifikáty, ktoré zodpovedajú protipožiarnemu bezpečnostnému predpisu (technický stavebný zákon): klasifikácia B1 (certifikované ITB Institute v súlade s predpisom EN 13501-1) a RF240 (certifikované ITB Institute v súlade s predpisom EN 13501-2).

Ružová farba. Po aplikácii pena dosahuje objem až 40 litrov a vytvára trojrozmernú štruktúru, ktorá predstavuje bariéru proti hluku a teplu.

Suchá na dotyk: 5-8 minút. Po uschnutí je možné ju po 10 minútach (prúžok 20 mm) rezať, brúsiť, leštiť alebo pretierať.

Celková doba schnutia: 12 hodín. Po stuhnutí je pena odolná voči vode a chemikáliám.