ČISTIČ

Opýtajte sa odborníka: Izolovať

Čistič Ceys je špeciálne určený na odstránenie akýchkoľvek nezaschnutých zvyškov polyuretánovej peny, buď v aplikačných pištoliach alebo na predmetoch a povrchoch. Správne čistenie aplikačnej pištole zaručuje jej správnu funkciu a predchádza jej prípadnému poškodeniu. Tento čistič sa odporúča aj na čistenie ventilov a aplikačných rúrok.

Vhodné na materiály

Aplikačné pištole.

Ventily a aplikačné rúrky polyuretánovej peny.

V prípade iných predmetov a materiálov je potrebné brať do úvahy to, že ich môže poškodiť.

Odporúča sa vykonať test na neviditeľnom mieste čisteného povrchu.

Aplikácia

Čistenie zvyškov materiálu

Čistenie pištole

Návod na použitie

Čistenie aplikačnej pištole:

Čistenie nástavca pištole: nasaďte červený rozprašovač čističa na ventil (bez prílišného tlaku) a striekajte priamo na nástavec.

Čistenie pištole: odstráňte rozprašovač a naskrutkujte čistič na aplikačnú pištoľ tak, aby plechovka zostala v obrátenej polohe. Stlačte spúšť dovtedy, kým sa pištoľ úplne nenaplní čističom, a nechajte ho pôsobiť vo vnútri pištole po dobu minimálne 15 minút. Opakujte túto operáciu dovtedy, kým z pištole nevychádza len čistič. Po ukončení čistenia odskrutkujte plechovku, držte ju pritom v rovnakej polohe a zároveň stlačte spúšť.

Upozornenie: používajte rukavice a chráňte si oči.

Čistenie aplikačnej rúrky použitej plechovky:

Vyberte z ventilu červený rozprašovač, odskrutkujte koniec aplikačnej rúrky plechovky a nasaďte ju na ventil čističa. Aplikujte čistič dovtedy, kým sa úplne neodstránia zvyšky peny.

Čistenie povrchov:

Nasaďte na ventil červený rozprašovač. Nastriekajte čistič priamo na povrch; je potrebné brať do úvahy, že čistič môže povrch poškodiť. Produkt je vhodné otestovať na neviditeľnom mieste čisteného povrchu. Utrite handrou.

Vlastnosti

Používať po každej aplikácii polyuretánovej peny predtým, než pena vyschne.