Čo potrebujete urobiť?

V niekoľkých krokoch a pomocou niekoľko jednoduchých otázok vám ukážeme najlepší produkt pre vaše potreby.

PRILEPIŤ A PRIPEVNIŤ
IZOLOVAŤ
OPRAVIŤ
UTESNIŤ

Čo chcete opraviť?

Upchať malú dieru
Utesniť prasklinu
Vyplniť dieru
Škrabance a trhliny
Odlúpané a otlčené miesta
Únik
Škáry