Čo potrebujete urobiť?

V niekoľkých krokoch a pomocou niekoľko jednoduchých otázok vám ukážeme najlepší produkt pre vaše potreby.

PRILEPIŤ A PRIPEVNIŤ
IZOLOVAŤ
OPRAVIŤ
UTESNIŤ

O aký druh práce ide?

Vyplniť škáry
Nafarbiť škáry
Utesniť škáry medzi dlaždicami a vaňou