Čo potrebujete urobiť?

V niekoľkých krokoch a pomocou niekoľko jednoduchých otázok vám ukážeme najlepší produkt pre vaše potreby.

PRILEPIŤ A PRIPEVNIŤ
IZOLOVAŤ
HYDROIZOLOVAŤ
OPRAVIŤ
TMELIŤ

Zvoľte jednu z 3 možností

Sklon > 2 %. Neexistuje riziko stojatej vody.
Rovné terasy alebo so sklonom < 2 %. Riziko stojatej vody.
Je potrebné obložiť dlaždicami po aplikácii.