Čo potrebujete urobiť?

V niekoľkých krokoch a pomocou niekoľko jednoduchých otázok vám ukážeme najlepší produkt pre vaše potreby.

PRILEPIŤ A PRIPEVNIŤ
IZOLOVAŤ
HYDROIZOLOVAŤ
OPRAVIŤ
TMELIŤ

V čom spočíva váš problém?

Voda sa dostáva dovnútra pórmi v povrchu alebo prasklinami, ktoré sú neviditeľné.
Existujú praskliny a viditeľné trhliny, ktorými sa dovnútra dostáva voda.
Rovný a porézny povrchy je v dobrom stave, ale sú v ňom neviditeľné trhliny.