Čo potrebujete urobiť?

V niekoľkých krokoch a pomocou niekoľko jednoduchých otázok vám ukážeme najlepší produkt pre vaše potreby.

PRILEPIŤ A PRIPEVNIŤ
IZOLOVAŤ
HYDROIZOLOVAŤ
OPRAVIŤ
TMELIŤ

Čo chcete izolovať?

Dvere a okná
Otvory v stene/Rúrkové priechodky/Vodovodné potrubia/Elektroinštalácia
Dutiny medzi priehradkami, stropmi a stenami
Ventilácia, klimatizácia a kúrenie
Schránky na žalúzie alebo malé otvory
Strechy a terasy pred vodou