Čo potrebujete urobiť?

V niekoľkých krokoch a pomocou niekoľko jednoduchých otázok vám ukážeme najlepší produkt pre vaše potreby.

PRILEPIŤ A PRIPEVNIŤ
IZOLOVAŤ
OPRAVIŤ
UTESNIŤ

Aké predmety zo sadry chcete prilepiť?

Zlomené predmety
Dekoratívne predmety na stenu alebo strop