Čo potrebujete urobiť?

V niekoľkých krokoch a pomocou niekoľko jednoduchých otázok vám ukážeme najlepší produkt pre vaše potreby.

PRILEPIŤ A PRIPEVNIŤ
IZOLOVAŤ
OPRAVIŤ
UTESNIŤ

Aký druh námahy musí vydržať?

Spoj musí vydržať veľkú námahu, vibrácie alebo vysoké teploty
Spoj musí vydržať stredné alebo nízke namáhanie